RATY.biz

Raty przez internet

ubierz Roombę w iDress ;))

Najnowszy pomysł aby nadać Twojej Roombie indywidualnych cech - naklejka na pokrywę górną, która sprawi że Roomba będzie cieszyć Cię jeszcze bradziej.iDress Daisy iDress Daisy 87,99 zł
Sonda

skąd wiesz o Roombie ?

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

dostawa

Dostawy realizujemy kurierem DPD aby zakupiony towar jak najszybciej dotarł do Państwa.

Najczęściej dostawa jest w dniu następnym po zaksięgowaniu należności.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

PAMIĘTAJ

Za transport kilku produktów płacisz raz.

Firmy Net

logo Firmynet

Regulamin

1. Informacje o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem :  www.sklepirobot.pl (zwany dalej sklepem) jest prowadzony przez firmę:

JarS Jarosław Wieciech.

SIEDZIBA: 80-273 Gdańsk, ul. Żeglarska 4

Zarejestrowanej w Ewidencji Działalności Gospodarczej Miasta Gdańska pod nr 138538 dnia 30.06.2008 r. jest to kontynuacja działalności rozpoczętej 09.03.1995 r.

NIP: 578-002-20-13

REGON: 170248917

NR. KONTA: Multibank 57 1140 2017 0000 4402 0986 4523

Adres do korespondencji:

JarS Jarosław Wieciech

ul. Żeglarska 4 80-273 Gdańsk

tel.: +48 58 520 26 44

kom: +48 601 614 939

e-mail: sklep@sklepirobot.pl

2. Ochrona danych osobowych

a. Dane osobowe przekazywane Firmie przez klientów Sklepu są przetwarzane przez JarS.

b. Powierzone Firmie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

* realizacji umowy zawartej z klientem Sklepu;

** informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez JarS, jeśli klient wyrazi na to uprzednią zgodę;

*** jeżeli klient wyrazi na to uprzednią zgodę, dane osobowe klienta przekazywane są spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań , ul. Grunwaldzka 182 na zasadzie powierzenia przetwarzania tych danych na podstawie zawartej umowy. dotyczy to zwłaszcza adresu e-mail klienta., na który może zostać przesłana ankieta dotycząca transakcji ( zgodnie z obwiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

c. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w tym także po zalogowaniu się na stronie https://sklepirobot.pl/my-account.php.

d. Powierzone Firmie dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ).

3. Opisy i zdjęcia produktów

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklepirobot.pl kierowane przez JarS do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

4. Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie są wyrażone w złotych (PLN ).

a. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep.

b. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona klientom przed złożeniem zamówienia.

c. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

5. Zamówienia

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę : www.sklepirobot.pl Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. 

a. Informacja udzielona przez Firmę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

b. Jeśli wartość transakcji przekracza kwotę 5 500 PLN i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym, jako przyjęte do realizacji, zamówieniu.

c. JarS zobowiązany jest do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.

6. Dostawa

Towar zakupiony w Sklepie Firma dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej , bądź klient może odebrać go w siedzibie JarS.

a. Na czas otrzymania towaru składa się: 

* czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu , przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze ( czyli zamówienie złożone w soboty, niedziela oraz święta zostanie przekazane do realizacji w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji " 1 dzień roboczy".

** czas dostawy - czas zależny od wybranego sposobu dostawy 

 -- przesyłki kurierskie w 95 % przypadków dostarczane są następnego dnia roboczego po nadaniu;

 -- przesyłki pocztowe priorytetowe docierają zazwyczaj w 2 do 3 dni od nadania;

 b. czas realizacji " 1 dzień roboczy " oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu i potwierdzeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. Jeżeli zaksięgowanie należności lub potwierdzenie zamówienia pobraniowego następuje do godziny 11.00 rano towar z czasem realizacji "1 dzień roboczy " zostanie wysłany tego samego dnia. W wyjątkowych przypadkach towary z czasem realizacji " 1 dzień roboczy " mogą zostać nadane z opóźnieniem 1 ( jednego ) dnia roboczego.

c. zamówienie towarów o różnym czasie realizacji wymaga uzgodnienia pomiędzy klientem a Sklepem sposobu realizacji zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów dostawy, o których Sklep poinformuje klienta przed podjęciem przez niego decyzji.

d. Wraz z towarem wydawane są: niniejszy regulamin, faktura lub paragon fiskalny oraz w przypadku robotów i odkurzaczy dokument gwarancyjny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów fakt ten klient winien zgłosić Firmie niezwłocznie w celu uzupełnienia braków.

e. Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach lub brakach niezwłocznie poinformować Firmę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, a uszkodzony towar wysłać z powrotem do Sklepu, lub nie odbierać przesyłki.

7. Sposoby płatności.

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

* przelew na rachunek bankowy JarS ( wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym JarS) - przed wydaniem towaru klientowi,

** kartą kredytową ( wysyłka może nastąpić po autoryzacji transakcji) - przed wydaniem towaru klientowi,

*** gotówką, kartą kredytowa lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby JarS - w momencie odbioru towaru.

**** gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - w momencie odbioru towaru.

a. JarS może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez JarS jako przyjęte do realizacji i spełnienie wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności ( m.in. sprzedaż na raty ).

b. JarS może przenieś prawa wynikające z niniejszej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na piśmie pod rygorem nieważności.

8 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient dokonując zakupu jako konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru lub w którym wskazane przez klienta osoba trzecia , niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru.

a. aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować JarS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą , lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wskazanego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

- Adresat: JarS Jarosław Wieciech ul. Żeglarska 4, 80-273 Gdańsk e-mail: sklep@sklepirobot.pl

nr tel: +48 58 520 26 44 lub +48 601 614 939

 

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ___________________________________________________________________________________

 

Data zawarcia umowy(*)/ odbioru(*) ____________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta( -ów) ______________________________________________________________

Adres konsumenta (-ów) ______________________________________________________________________

Data i podpis konsumenta (- ów )  ______________________________________________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej )

(*) - niepotrzebne skreślić

 

b. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

c. JarS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia JarS dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać JarS rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował JarS o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

d. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwrot może być dokonany przez wybranego przez klienta przewoźnika (operatora pocztowego). Rekomendujemy, by zwracając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie - w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono  odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. "uwaga szkło". Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.

c. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób" w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie."

9. Procedura reklamacji

Klient w przypadku stwierdzenia wady objętej uprawnieniami z rękojmi lub wady objętej gwarancją może zgłosić odpowiednie żądania do Sklepu za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów kontaktu: - listownie, osobiście, (JarS Jarosłąw Wieciech, ul. Żeglarska 4; 80-273 Gdańsk) telefonicznie +48 58 520 26 44, +48 601 614 939 lub e-mailem serwis@sklepirobot.pl

a. JarS rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

b. W celu usprawnienia procedowania zgłoszenia reklamacyjnego, JarS zaleca, aby przed  wysłaniem towaru, klient skontaktował się z pracownikami Sklepu, którzy służą pomocą w zakresie organizacji transportu urządzenia na koszt JarS w dwie strony.

c. Rekomendujemy, by wysyłając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie - w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy bu gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi naklejkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. " uwaga szkło ".

d. Towar należy przysłać z akcesoriami, które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.

e. Do towaru należy dołączyć dokładny opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje. Umożliwi to szybszą diagnostykę wady i realizację danej reklamacji. dodatkowo klient powinien okreslić swoje oczekiwania reklamacyjne.

f. Do reklamowanego towaru klient winien dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury bądź paragonu świadczącego o jego zakupie.

g. W przypadku gdy towar dostarczony do JarS nie uzasadnia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, a wada wynikła z winy klienta, JarS skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z dostarczonym towarem. W szczególności JarS - według wyboru klienta - może dokonać naprawy  dostarczonego towaru na wyraźne zlecenie klienta ( aprawa pozagwarancyjna) oraz po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta kosztów naprawy i transportu, bądź odesłać urządzenie bez wykonania naprawy.

10. Usługi posprzedażowe

JarS informuje o możliwości świadczenia odpłatnych usług serwisu pogwarancyjnego i pozagwarancyjnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia na warunkach każdorazowo uzgadnianych z klientem.

11. Serwis

Przesyłki do serwisu należy wysyłać na adres :

JarS serwis

ul. Żeglarska 4

80-273 Gdańsk

kontakt : nr tel: +48 58 520 26 44 lub +48 503 702 666

              e-mail: serwis@sklepirobot.pl

12. Informacje o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów

 

W razie powstania ewentualnych sporów między klientem, będącym konsumentem a Firmą JarS istnieje możliwość wykorzystania pozasądowej drogi ich rozstrzygania - ADR (Alternative Dispute Resolution). Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK) oraz możliwe jest wszczęcie mediacji. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  odpowiedni wniosek tj. "Wniosek o mediację" lub "Wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym Sądem Konsumenckim". Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę musza wyrazić obie strony, tj. zarówno konsument jak i przedsiębiorca.

Dodatkowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Obecnie za pośrednictwem platformy nie są dostępne organy rozstrzygające spory w Polsce.

13. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.

a. JarS informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

b. Korzystanie ze Sklepu jest uwarunkowane spełnieniem przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

* Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies

* Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli (w przypadku wersji mobilnej 320 x 480 pikseli)

* Do otwarcia faktury elektronicznej wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików .pdf takie jak np. Adobe Acrobat Reader.

* Do obsługi zamówienia wymagane jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zakazane jest dostarczanie prze usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym orza podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu Sklepu.

c. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie internetowym pod adresem www.sklepirobot.pl   i  obowiązuje przez czas nieoznaczony. 

d. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu : 28.12.2016 r.

 


Wybierając roboty odkurzające w sklepie irobot, zyskujesz pewność, że Twoje mieszkanie będzie zawsze idealnie czyste. Oferowany przez nas sprzęt marki Roomba to urządzenia sprawdzone i efektywne. Dlaczego warto wybrać którą z naszych propozycji?


iRobot: koniec uciążliwego odkurzania


Zamiast męczyć się z tradycyjnym odkurzaczem, nasi klienci mogą cieszyć się wolnym czasem i czystym mieszkaniem. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oferowane przez nas roboty odkurzające Roomba uwalniają ich od przykrej czynności domowej. Mają jednocześnie pewność, że ich urządzenie da sobie radę także w trudniejszych warunkach: wykorzystująca detektor wysokości Cliff Detect Roomba nie spada ze schodów czy uskoków.


Odkurzanie: teraz znacznie dokładniejsze


Wbrew obawom wielu i w przeciwieństwie do innych, podobnych urządzeń, robot odkurzający Roomba 620 jest dokładniejszy niż człowiek. Wykorzystując inteligentne rozwiązania i około 40 czujników usuwa brud nawet z 98% powierzchni pomieszczenia. Dla porównania, sprawna gosposia może odkurzyć około 80% powierzchni.


Różne rodzaje podłóg: unikalna technologia


W każdym domu podłogi w różnych pomieszczeniach się różnią. Dla urządzeń takich, jak Roomba 780, to żaden problem. Jako jedyne na rynku nasze urządzenie wykorzystuje unikalną technologię iAdapt. W ten sposób dopasowuje się automatycznie do rodzaju sprzątanej powierzchni. Daje sobie radę z kaflami i parkietami, linoleum czy wykładziną oraz dywanem i chodnikiem.


Autoryzowany Punkt Sprzedaży i Serwis: gwarancja jakości obsługi


Dzięki temu, że nasza firma jest Autoryzowanym Punktem Sprzedaży iRobot Roomba i iRobot Scooba, cena którą oferujemy jest wyjątkowo atrakcyjna. Prowadząc Autoryzowany Serwis iRobot oraz pozostałych sprzętów sprzątających oferowanych w naszym sklepie gwarantujemy naszym klientom najwyższą jakość obsługi, a na nasze urządzenia i usługi udzielamy rzetelnej gwarancji.

 

cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Kontakt

Masz pytania? Dzwoń !!!

 infolinia w godz. 10:00 - 21:00

 

601 614 939

lub

58 520 26 44 (10-17)

 

napisz: sklep@sklepirobot.pl

 

sklep i serwis Jar

80-273 Gdańsk ul. Żeglarska 4 

czynny w godz. 10.00 - 17.00

tel : 58 520 26 44 lub 503 702 666

napisz: serwis@sklepirobot.pl

 


FACEBOOK

Kolejny zwycięzca

PC World wyróżnił
iRobot Roomba 780
odznaczeniem najlepszego
 robota odkurzającego

wyróżnienie

iRobot Roomba 770
zwyciężyła konkurentów
w rankingu przeprowadzonym
przez miesięcznik
„Komputer Świat”. 

 

 

Płatności

 

Opinie o SklepiRobot.pl w Okazje.info
 
Pobieranie danych...

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:df7ced0d09e2391ec1778bac7c7e19cf#0}
Sklep internetowy Shoper.pl